VALAISTUS / LIGHTING


Autoni kaikki valaistus tulee Arduinon ohjaamaksi 16:sta releisen relekortin avulla. Sama kortti tulee myös ohjaamaan pyyhkijoitä, lasinpesunesteen pumppua ja äänimerkkiä. Koodin ja kytkenäkaavion tulen lisäämään tähän osioon.
My car's lighting will be controlled with an Arduino trhough a 16 channel relayboard. The same board will also controll the winds screen wipers, wiper's pump and the horn. I will add the code and the schematic to this section when its complete.Pientä protoilua kokeilin nelireleisellä relekortilla.
Little prototyping with a four channel relayboard.Tässä videota samasta protoilusta.
Here is a video of the prototyping.


Allaoleva video näyttää hätävilkku -moodin tahdin.
The below video shows the hazzard -mode sequence.