SISUSTAN PURKU / INTERIOR DISASSEMBLY


Aloitin sisustan purkamisen etupenkeistä, jotta sain etuovet saranoistaan irti helpommin.
Takapenkki ei ole vielä irti, sillä piti ensin selvittää miten se irtoaa.
Sähkojohdot irtoavat seuraavaksi, samoin loppu elektroniikka, jonka jälkeen myös loput sisustuksesta irtoaa.

I started removing the interior starting from ther front seats to get better access to front door hinges.
The rear seat hasn't been removet yet as I had to do some research on how to do it.
The wiring harness will be removed next and then rest of the electronicks as well as rest of the interior.

Tuli omalla tapaa taiteellinen kuva.
Accidentally artistic picture in it's on way.


Pian lähtee kojelauta irti.
The dash will drop soon.


Ja kojelauta irroitettuna.
And the das is removed.


Seuraavaksi pitää irroittaa lämmitin.
Next on the removal list is the heater.
Lämmitin irroitettu.
Heater removed.


Tuo lämmitin on kyllä insinöörityön huipentuma.
That heater is an accumulation of engineering skills.
Hyvässä kunnossa on, mutta auringon tekemiä tuttuja halkeamia löytyy.
In good condition, but there are those familiar cracks made by the sun. Jotta muistan miten vilkun johdotus menee.
Just so i remember how the blinker wiring goes.


Montakohan sataa metriä tuota piuhaa löytyy? Takajohtosarja samaa kokoluokkaa. Tekee hyvää repiä kaikki tuo irti ja tehdä kokonaan omanlainen johtosarja.
Just how many hundreds of yards is there this cable? The rear wiring harness was the same size. Feels good to rip all that out and make your own wiring harness.Joitain aarteita.
Some treasures.


Alkuperäinen kierrosmittari on omalla tavallaan kaunis.
The original RPM-cauge is beautiful in it's own way.


Eipä kuulu sisustaan, mutta oli pakko repiä irti tuo pirulainen, mistä en liioin pidä. IMM
Not part of the interior, but had to rip that out, because I do not really like it. AMMLähti se takapenkkikin vihdoin irti. Istuinosa lähtee irti seuraavasti:

- Istuinosan alareunassa kaksi koukkua, noin 30cm kummastakin ovesta.
- Paina istuimen alareunaa koukun kohdalta takakonttia päin ja nosta.
- Toista sama toiselle puolelle
- Nosta istuinosaa ylöspäin ja alta takaseinää vasten löytyy yksi koukku,
jonka takana istuimen reunus on.
- Pujota istuimen reunus koukun yli.
- Nosta istuinosa pois.
- Selkänojan alareunassa kummankin rengaskuilun kohdalla on koukut.
- Taivuta koukut auki ja selkänojan alareuna vapautuu.
- Selkänojan yläreunassa on kaksi koukkua joiden yli selkänojan voi nyt nostaa.

Alla olevasta kuvasta voi nähdä selkänojan ylemmät koukut, sekä istuimen takaosan keskikoukun.


The back seat finally came off. To remove the back seat:

- At lower edge of the seat there are two hooks, about 1ft from each door.
- Press the lower edge where the hook is towards the trunk and lift.
- Do the same on the other side.
- Lift the seat and another hook is revealed against the rear wall.
- Slide the edge of the seat around it.
- Lift the seat away.
-There are two hooks at the lower edge of the back rest in front of each wheel wells.
- Bend the hooks and the lower edge is freed.
- There are two hooks at the upper edge over which th back rest can now be lifted.

From the below picture the upper hooks of the back rest can be seen as well as the seat's rear middle hook.


Ruoste on syönyt tiensä läpi rengaskuiluun, ei ole paha korjata.  Selkänojan toinen alakoukku näkyy hyvin tässä kuvassa.
Rust has eaten it's way to the wheel well, easy to fix. One of the lower hooks of the back rest can be easily seen from this picture.

Takaosan johdosarja on nyt irroitettu. Samoin melkein kaikki sistustan osat, vain A-pilarien verhous ja kojelauta on paikallaan.
The rear wiring harness has now be remowed. Also almost all of the interior is off, just the A-pillars have interior pieces on them and the dash is still on.

Tulipellin levy on irto ja pultit oli kaikki 12mm paitsi yksi oli 13mm. Uuden moottorinohjauksen voisi sijoittaa vanhan vakion paikalle.
The plate on the firewall is now removed and it was held in place with 12mm bolts except for one bolt which was 13mm bolt. The new ECU could be placed where the old stock ECU was.
Takaluukun saranat lähtee, kun niiden kolme pulttia irroittaa. Iskarit lähtevät samalla.
The trunk lid hinges will drop by removing the three bolts securing them. The dampers will drop as well.Konepelllin saranat lähtevät irroittamalla kaksi pulttia per sarana.
The hood hinges will drop when the two fastening bolts per hinge are rwemoved.Pyyhkijoiden saranat ovat kiinni kolmella pultilla.
The wiper's hinges are bolted on with three bolts.


Itse moottori on kolmella pultilla kiinni tuliseinässä.
The motor itself is secured with three bolts on to the firewall.