LOHKON SIISTIMINEN / CLEANING THE BLOCK


Lohko päätyi samantien pesukoneeseen ja siitä paineilmakuivauksen jälkeen lasikuulapuhallukseen.
Puhalluksen jälkeen annoin lohkolle korroosiosuojan siirron ajaksi, mistä johtuu kuvan pieni kiilto.
The block ended up in a washing machine right away and from there to sandblasting after drying with compressed air. After blasting I gave the block a protective coating for corrotion for the transportation which is why the block is shining in the below picture.


Siirron jälkeen pesin korroosiosuojan pois, kävin lohkonläpi alkoholilla ja annoin ensimmäisen kerrokson Miranolia.
After transportation a washed the protective coating off, cleaned it with alcohol and gave it the first coating of paint.


Maalikerroksen läpi lohko kuultaa vielä, mutta pari lisäkerrosta maalia tekee temppunsa kyllä.
Käyttämäni maali oli Miranol.
The block can still bee seen through the coating, but a few more coatings will do the trick.
The paint I used was Miranol.


VANHA LOHKO
THE OLD BLOCK

Koska vanha lohko tulee tulevaisuudessa käyttöön ja oli mahdollisuus käyttää hyvää pesupaikkaa, joten aloin puhdistukset.
Because the old block will be used at some point in the future and I had access to proper washing equipment I started cleaning it.Volvo on alkanut käyttää uutta muottia lohkoilleen ainakin jo 1991, sillä tästä lohkosta löytyy jo uusimpien mäntien ruiskuilla varustettujen lohkojen tunnusomaiset nystyrät pääöljykanavan yläpuolelta. Ruiskuja ei kuitenkaan tässä lohkossa ollut.
Volvo started to use their new mold for the new block in 1991 at least because this block has those small lumps above the main oil line were the oil squiters would have been installed. Sadly this block had no squiters.