KORIN LEVENTÄMINEN & TAKARENGASKUILUT / BODY WIDENING & REAR WHEEL WELLS


Tässä osiossa käydään läpi, kuinka levensin koria ja tein takarengaskuilut uusiksi.
I this section I show how I widened the rear body and how I renewed the wheel wells.
APUKUSKIN PUOLI
PASSENGER'S SIDE

Koska takalokasuojakaaret olivat pahassa kunnossa ja osin etulokasuojat, niin päätin hyvän vinkin perusteella yhdistää nämä kaksi toisiinsa.
Because the rear fender arcs were in bad condition as well as the front fenders I decided to follow a good tip I got and join the two.


Vapaalla kädellä tehty laikkauslinja.
Cut line made by free hand.Laikattuna ja mallailtuna paikoilleen.
Cut and test fitted.HYVÄLTÄ NÄYTTÄÄ!!
LOOKING GOOD!!Tussilla merkattua linjaa pitkin leikattu vanha lokarikaari pois. Luontoäiti oli tehnyt puolet irroitustyöstä, kun oli ruostuttanut sisälokasuojan irti lokasuojakaaresta.
I drew a line and cut along it. Mother nature had done half of the job by rusting apart the wheel well and fender arc.
Vertailussa etulokasuojakaari (vasen) ja takalokasuojakaari.
In comparison rear fender arc (left) front fender arc.


Paikalleen hitsattuna.
Welded in place.
Vakio lokasuojakaari vastaan customoitu lokasuojakaari.
Stock vs Custom fender arc.Lokasuojakaari kokonaan kiinni hitsattuna.
The fender arc completely welded in place.

Sisälokasuojan tekoa. Käytetty levy on 0,7 mm paksua.
Making the wheel well. The sheet used is 0,7 mm thick.

Sisälokasuoja valmis. Helmojen liitoskohdat vielä käymättä läpi. Saumojen päälle suihkutettu tuttua CRC ZINK -sinkkimaalia. Kuvassa näkyy myös vararengaskuilun paikkaus.
The wheel well completed. Side skirt attachment still under work. CRC ZINK sprayed over the welds. The completed spare tire well can be seen in this image as well.


Saumat melkein kokonaan läpikäytynä sekä pieni paikkaus tehtynä.
The seems are now almost all done, plus I closed a small hole shut.KUSKIN PUOLI
DRIVER'S SIDE


Kuskinpuoleinen takarengaskotelo oli kaiken kaikkiaan paremmassa kunnossa, kuin osasin odottaa.
Vain parissa kohdassa meni ruuvimeisseli läpi, muuten vain pintasyöpymää.
Driver's side rear wheel well was over all in better condition than I expected.
Only couple of spots let my skrewdriver through the rest was just surface corrosion.Tuossa näkyy helman takana vähän isompi reikä, mutta sekin helpossa kohtaa korjata.
Here's a picture of a slighlty bigger hole at the end of the side skirt, but still in a easy place to fix.Takaosa samasta rengaskotelosta oli melkohyvässä kunnossa, ei läpireikiä. Hioin suurimman osan ruosteesta pois ja vedin niidenkin päälle sinkin. Eiköhän se hidasta korroosion etenemistä siihen saakka, kunnes auto on loppuun purettu ja korityöt kunnolla alkaa.
Rear section of the same wheel well was in OK condition, no holes. I grinded most of the rust away and gave them some zink. I think it will slow the corrosion until the ar is disassembled and the body work really starts.Helman ja lokasuojan liitoskohta lähempää.
Side skirt's and fender arc's joint close up.


Sisälokasuojan liitos, mikä on sisätilaan asti puhki.
The inner fender's attachment which rusted all the way through. 

Vanhan lokasuojakaaren kunto ennen leikkausta.
The fender arc's condition before cutting.


Vapaalla kädellä piirretty leikkuulinja. Työstövaraa jätetty uusien kaarien sovitukseen.
A cut line made by free hand. Some room left for positioning the new fender arch.Kaunis esileikkaus kulmahiomakoneella.
A beautiful forecut made with an angle grinder.


Lopullinen leikkaus tehty sisälokasuojaan asti.
The final cut made through the inner fender.


Ja lokasuojankaari kokonaan leikattuna irti.
And the fender arch cut out.


Ulkopelti ja lokasuoja ovat nyt irti toisistaan.
The outer sheet metal and fender completely separated. Vahingon mitoitusta ja leikkaamista.
Damage control and cutting.

Irti leikattua osaa.
Little bit of the part cut away.


Vielä leikattava osa, pitää leikata sisäpuolelta.
Still needs to be cut away, must do it from the inside.Ruostevaurio ulottui takapankin alle.
The corrosion had made it's way under the rear seat.Ruostetta löytyi lisää runkopalkin ja pohjapellin välistä.
More rust was found between the frame beam and floor sheet metal. 


Myös sisälokarin ja lattian liitos oli ruostunut puhki.
Also the seam between inner fender and floor was rusted through.Rengaskuilunkaaren ja pystyseinän välille jääneeseen rakoon on hyvin työlästä tehdä paikka levystä, joten luovuus antoi paremman idean. Ratkaisu oli 10mm pyörötanko, jonka sai helposti taivuettua sopivalle kaarelle.
The gap between the wheel well arc and the side wall would have been difficult to patch up with sheet metal so my creative side gave the answer. The solution was to use a 10mm round bar which was easy to bend into the correct arc.


Pyörötanko paikoilleen tikattuna.
The round bar tacked in place.


Sauma umpeen hitsattuna. Takakontin puolella railoa vielä on, mutta se ei ole enää kriittinen.
The seem welded shut. There is still a gap on the trunk's side, but it's not critical.


Sauma ja pyörötanko matalammaksi hiottuna.
The seem and the round bar filed down.


Sisälokasuojan puolikkaiden sauma oli yläkohdasta ruostunut, joten jouduin leikkaamaan sisälokasuojan kahtia sauman sisemmältä puolelta.
The seem between inner fender halves was corroded, so I had to make the cut on the inner side of the inner fender.Koska sisälokasuojaa ja runkoa vahvistaa "toinen" sisälokasuojan kaari, jouduin leikkaamaan sivuposken auki, jotta pääsin siihen käsiksi.
Because the inner fender and the frame is supported by a "second" inner fender, I had to cut a piece out of the side cheek so I could work on it.Tässä nähdään mainittu "toinen" sisälokasuoja ja sen ruostuma.
Here the "second" inner fender and it's corrosion can be seen.Sisälokasuojan ulompi puolisko ja sitä tukeva "toinen" sisälokasuoja kokonaan poistettuina.
The inner fender's outer half and the "second" inner fender completely removed.
Sivuposkea takaisin mallaillessa hyvä apu on kylkilista, jonka avulla irtileikattu osa palaa täysin samaan kohtaan, kuin ennen irroitusta.
When trying on the side cheek, the use of a side trim helps to keep in place ensuring the removed part goes to it's correct place.
Uuden lokasuojakaaren mallailua.
Trying on the fender arc.Kaari on nyt muutamalla heppauksella kiinni.
The arc is now in place with just few spot welds.


Sekä nyt kokonaan hitsattuna.
And now completely welded on.

Sivuposkikin kokonaan hitsattuna paikalleen.
The side cheek is now fully welded in place.
Uutta sisälokarin puoliskoa rakenneltu ja saatu valmiiksi. Käytetty levy on 0,7 mm paksua.
Fabricating and compliting the missing half of the inner fender. The sheet used is 0,7 mm thick.
Matkustamoon menevän aukon peittämistä.
Filling up the hole which goes in to the cabin.
Aukko peitettynä.
The hole is now patched.


Molemmat takarengaskuilut ovat nyt valmiit.
Both of the rear wheel wells are now complete.