ETUISKUNVAIMENTIMET / FRONT SHOCK ABSORBERS

Vakio etuiskunvaimentimet tulee säilymään projektissa, mutta niitä hieman muokataan oheisen linkin mukaisesti:
The stock front shock absorbers will stay in the project but they will be modified as shown in the following link:


Alatukivarren irroituksen jälkeen on iskunvaimennin enää kiinni vain kolmella mutterilla, koko 13mm.
After removing the front arms the shock absorber is only held with three nuts. size 13mm
Napakuppi lähtee talttapäisellä meisselillä juuresta naputtamalla ja nostamalla keveästi.
The hub cup can easily be removed by placing a flat head screwdriver at the base and then twisting it.


Alta paljastuva mutteri on kokoa 27mm, mutta lukkosokan irroittamisen jälkeen se lähti omassa tapauksessa melkein ilmankin.
The revealed nut is 27mm but after removing the lock pin it can almost be loosened with bare hands like in my case.Jarrukilpi on kiinni kolmella 11mm pultilla, mutta jouduin irroittamaan ne 10mm avaimella.
The brake shield is held with three 11mm bolts but I had to remove them with a 10mm wrench.Akseli on likainen rasvasta, mutta hyvässä kunnossa.
The axle is dirty but in a good condition.Laakerit lähtevät melkein tiputtamalla pois.
The bearings almost drop from the hub.
Mutterit on hyvä laittaa pinnapultteihin suojaamaan kierteitä.
To protect the bolt threads it's good to screw on the nuts.HUOM!! ENNEN SEURAAVAA ASKELTA, TULEE JOUSI PURISTAA JA VARMISTAA VÄHINTÄÄN KAHDELLA JOUSIPURISTIMELLA!
ATTENTION!! BEFORE PROCEEDING THE SPRING MUST BE COMPRESSED AND SECURET WITH ATLEAST TWO SPRING RETAINERS!


Iskunvaimennintimen päässä olevan 24mm mutterin saa kierrettyä auki käyttäen 6mm kuusioavainta, jolloin iskunvaimennin ei pyöri mutteria kierettäessä.
The 24mm nut on the shock absorber can be opened with the help of a 6mm hex key so that the shock absorber won't spin when turning the nut.Caster -levyn voi sen jälkeen kammeta irti.
The caster plate can then be pried loose.


Iskunvaimennin lähtee irti rungon juuressa olevan mutterin avaamalla. Omassa tapauksessa ei muu auttanut, kuin laittaa koko laitos mutterista ruuvipenkkiin kiinni.
The shock absorber insert can be removed by loosening the retainer nut. In my case I had no other option than putting it on the vise.


Mutteri lentää roskiin.
The nut will go to the bin. 


Ei ole tullut mitään noin uuden ja hienon näköistä tässä projektissa vielä vastaan. Talteen!
Nothing that new and nice looking hasn't come up in this project before this. To the shelf!Toinen iskari ei mene taltee, sillä se piti irroittaa kulmahiomakoneella.
The other shock absorber won't be saved because it had to be removed with an angle grinder.


Operoin samaisen iskarin alalautasen irroitukseen asti. Alalautanen on hyvä pienentää karkeasti.
I Operated the same strut till the removal of the lover spring plate. It's good to reduze the size of the plate with rough cuts.


Kun alalautanen on pienennetty on sen kiinnityskohta helpompi operoida. Ensin kulmahiomakoneella hitsisauma pois niin pitkälti, kuin mahdollista. Sen jälkeen "rengas" halki ja taltalla naputtamalla irtoaa helposti.
When the plate's size is reduzed it's joint is easier to operate on. Firstly the weld is removed with an angle grinder. Then the "ring" is split in half and separated with a chisel.


Lopuksi siistiminen ja tasoitus.
And lastly a finishing touch.


Siinä vertailun vuoksi operoitu ja operoimaton iskari.
For comparison the operated and unoperated strut tower.


Toista puolta operoidessa kokeilin toista tapaa. Leikkasin alalautasesta pienen siivun pois, jotta sitä voi jatkossa levittää.
While operating on the other strut tower I tried a different way. I cut a small slice out of the spring plate so it can be spread open later on.


Tämän jälkeen leikkasin kulmahiomakoneella hitsisauman aivan alalautasen juurta myöten ja naputtelin pajavasaralla, jolloin alalautanen tipahti helposti irti.
After this I cut the weld just along the root of the spring plate and knocked it with a sledge hammer and then it fell of nicely.

Postista saapui Allstar Performancen kierreholkkisarjat bilsteinin iskareille. kierreholkkien sisähalkaisija on 2" ja pituus 7".
The postman brought me two Allstar Performance coilover kits for Bilstein shocks. The inner diameter is 2" and the lenght is 7".