PAINONVÄHENNYS / WEIGHT REDUCTION

PLEKSI-IKKUNAT / PLEXIGLASS WINDOWS

Teen takasivuikkunat pleksistä, aika ja tutkiminen näyttää teenkö etusivuikkunatkin.

I will make the rear side windows from plexi glass, time and research will tell if I do the same on the front side windows. 
Karmi on kiinni korissa kolmella pop-niitillä. Kaksi edessä ja yksi takana.
The frame is attached on the body with three rivets. Two on the front one on the back.
Lasi on kiinni korissa kuvan mustalla massalla. Kuumailmapistoolilla lämmittäen ko. massa pehmenee ja lasi lähtee helposti painamalla irti.

The glass is attached on the body with some black paste shown below. With a heat gun the paste softens and the glass can be removed by gently pushing it outwards.
Taa'immat sivulasit tein niiden pienuudesta johtuen 1mm pleksistä.
The rear-most side windows I made from 1mm thick plexi glass due to their small size.

1mm pleksi oli helppo leikata saksilla.
1mm plexi glass was easy to cut with scissors.Apukuskin puoleinen ikkuna myös irroitettu.
The passenger's side window is also removed.

VAROITUS!

SEURAAVIA OVILLE TEHTÄVIÄ TOIMENPITEITÄ EI TULE SUORITTAA, ELLEI AUTOON ASENNETA TURVAKAARIA, TAI MUUTA KORVAAVAA TURVAVARUSTUSTA!
TOIMENPITEET HEIKENTÄVÄT OVIEN RAKENNETTA MERKITTÄVÄSTI!

WARNING!
THE FOLLOWING PROCEDURES DONE ON THE DOORS MUST NOT BE APPLIED IF NO ROLL CAGE OR EQUIVALENT SAFETY EQUIPMENT WILL BE INSTALLED! THE PROCEDURES WEAKEN THE DOORS SIGNIFICANTLY!
KEVYEMMÄT OVET / LIGHTER DOORS

Ovet ovat melko painavia, joten niitä tulee keventää. Ensimmäiseksi kohteeksi otin kuskinpuoleisen takaoven sen ollessa huonoimmassa kunnossa. Kuvan takaovi painoi noin 21Kg ennen toimenpiteitä.

The doors are quite heavy so they need a diet. For my first target I chose the driver's side rear door as it was most rusted. The rear door below weighted 21Kg before I started.
TAKAOVET/ REAR DOORS


Verhoilu irroitettuna.
Fabric removed.


Kulmahiomakone lauloi jälleen.
The angle grinder sang again.Ovenkahva pois, mutta miksi ??
Door handle gone, but why ??Kulmat pyöristetty.
The corners rounded.Putki lähtee myös irti.
The pipe goes too.


Mutta vasta isommalla terällä. Ovi painoi tässä vaiheessa 10,7Kg.
But only with a bigger blade. The door weighted 10,7Kg at this stage.


Sain leikattua toisen pään tuen poikki.
I managed to cut the other support.Mutta toinen pää on liian tiukka kulmahiomakoneelle. Mutta taivuttelemalla putkea ylös ja alas väsyy toinen tuki ja katkeaa.
But the other end is impossible to reach with an angle grinder. But bending the pipe up and down will cause fatigue and it breaks.

Vielä saa vähän painoa pois.
Still room for reduction.Ovi painaa alla olevassa kuvassa 7,9Kg.
The door weights in the below picture 7,9Kg.
ETUOVET/ FRONT DOORS

Seuraavana vuorossa oli apukuskin ovi. Painoa oli ilman kaiutinta 28,9Kg.
Tämä syystä, että sähköikkuna ja keskuslukitus.

Next up is the passenger door. Weight without the speaker was 28,9Kg.
This because of electric window and central lock.

Putken saa irti helpoiten sahaamalla sen tuet irti.
The easiest way to remove the pipe is to cut away the supports.


Putki painoin n. 2Kg
The pipe weighted approx. 2Kg.Lukko ja kahva jäävät. Ovi painoi nyt 16,8Kg.
The lock and handle will stay. The door weights now 16,8Kg.


Sama operaatio, kuin takaovelle.
Same operation as on the rear door.Ovi painaa nyt pelkän lasin kanssa 13Kg.
The door weights now just with the glass 13Kg.


Kuskin puolen oveen tehtiin sama operaatio.
The same operation done on the driver's side.TAKALUUKUN KEVENNYS
TRUNK LID WEIGHT REDUCTION

Lähtöpaino oli 15,4Kg ja loppupaino 10,3Kg
Starting weight 15,4Kg and end weight 10,3Kg

Kun leikkaus on tehty ympäri ei tarvitse, kuin puukolla leikata tiukat kitit halki isojen aukkojen reunoilta.
After a full cirle all that is left is to cut away glue surrounding the huge holes.