ALATUKIVARRET / FRONT ARMS

Etujarrujen jälkeen pääsee hyvin käsiksi alatukivarsiin, joista aloin irroittamaan apukuskin puoleista.
Alatukivarret, kuten moni muukin osa tulee saamaan puhalluskäsittelyn ja maalauksen.

After removing the front brakes you gain great access to the front arms of which I started removing the passenger's side. The front arms as well as many other parts will get blasted and painted.


APUKUSKIN PUOLI
PASSENGER'S SIDE

Kallistuksenvakaajan kiinnikkeen ylimmäinen mutterin (15mm) löysääminen helpottaa alimmaisen pultin (14mm) ja mutterin (15mm) irroitusta.

Loosening the end link's upper nut (15mm) eases the removal of the lower bolt (14mm) and nut (15mm)Raidetangon mutteri irtoaa 19mm kiintoavaimella vääntämällä. Pulttiin on hyvä laittaa tämän jälkeen CRC:tä muhimaan ja tunkata alatukivartta ylöspäin jolloin raidetangoa voi napauttaa esim. pajavasaralla, niin irtoaa hyvin.
The track rod nut will come off by turning it with a 19mm wrench. It's good to put some CRC on the bolt and let it do it's thing and lift the front arm with a jack and then hit the track rod with a hammer then it should just drop down.


Alatukivarren taaempi kiinnityspiste on rungossa kiinni kolmella pultilla 14mm päällä.
The front arm's rear joint is fixed to the chassis with three bolts with 14mm heads.


Etummainen kiinnitys on pultilla missä on 17mm kanta ja 18mm mutteri.
The front joint is with a bolt that has a 17mm head and a 18mm nut.Oiva paikka laittaa hieman uretaania.
A great place to put some urethane.


Puhallusta odottaa.
Waiting for blasting.


Ja puhalluksen sai.
And blasting is what it got.


Sain prässillä irrotettua ainoastaan sisemmän osan. Ulompi osa ei haittaa uretaanien kanssa, mutta yritän vielä irroittaa sen sahaamalla.
I managed to remove only the inner part of the bushing. The outer part can remain when using urethane, but I will try once more but this time with a saw.

KUSKIN PUOLI
DRIVER'S SIDE

Kohtuullisessa kunnossa näyttää olevan.
Seems to be in a decent condition.Kallistuksenvaakajan alempi pultti tällä kertaa ensin irti.
The sway bar's lower bolt was the first this time to be removed.


Sitten raidetangon pää.
Then the track rod-Jarrulinjat seuraavaksi.
And next the brake lines.Alatukivarren taaempi kiinnitys.
Front arm's rear joint.Ja etummainen kiinnitys.
And the front joint.Enään jäljellä iskunvaimentimen yläpään pultit.
Now all is left is the shock absorbers upper bolts.Näiden jälkeen alatukivarsi lähtee yhtenä kokonaisuutena jarruasetelman ja iskunvaimentimen kanssa.
After these the front arm falls together with the brake assembly and the shock absorber.


Nyt on helpompi irroitella jarruasetelma ja iskunvaimennin.
Now its easier to remove the brake assembly and the shock absorber.Etutolppa on jo irroitettu tässä kuvassa. Nivel on kolmella pultilla kiinni alatukivarressa, kannat 19mm ja mutterit 19mm.
The front shock is already removed in this picture. The joint is attached to the front arm with three bolts: heads 19mm nuts 19mm.
Taa'empi pusla on kiinni 18mm kantaisella pultilla.
The rear bushing is held with a bolt with 18mm head.


Puslan sai kahteen osaan porailemalla kumia ympäriltä pois. Takakiinnikkeestä pusla lähti sahaamalla se kahteen osaan, laittamalla CRC:tä ja pajavasaralla lyömällä.
The bushing came apart after drilling away some rubber around it. From the rear joint the bushing came off by sawing it into to pieces and using some CRC and a sledgehammer. Hion alatukivarren ruosteesta ja annoin CRC Zink -käsittelyn. Puslan loppuosa pitää vielä sahata pois.
I grinded the front arm from rust and treated it with CRC Zink. The rest of the bushing still needs to be sawed away.


Puslan loppuosan sain irti hiomalla sen varovasti kahtia.
I carefully grinded the other half of the bushing in half and got it out.


No ainakin melko varovaisesti. Nuo jäljet eivät vaikuta mihinkään!
Well at least oretty carefully. Those markings don't mean anything!


Etummaista puslaa aloin irroittamaan taivuttamalla kuvassa näkyvän huulen.
The front end bushing I started to remove by bending the lip shown below.Sitten sahasin sen kokonaan pois, mutta tiukassa on. Pitää mennä prässille.
The I saw it in half, but it's tight. Better go and use a press.OSIEN PUHALLUS JA MAALAUS
BLASTING AND PAINTING THE PARTS