TAKAJARRUT / REAR BRAKES

Takajarrujen purku tuli nyt kyseeseen, kun taka-akseli on irrallaan ja on helppo päästä käsiksi kaikkiin osiin.
The disassembly of the rear brakes came into question now that the rear axle is off. It's much easier to work on thr beakes now.Tuo ruoste on kyllä ruma katseltavaa, siksi onkin niin mukavaa purkaa kaikki nuo osat ja laittaa sivuun.
That rust is just so ugly to look at that's why it's so nice take all those parts off and put them aside.


Jarruletku katki tyyneesti ja satula irti kahdella 15mm kannan pultilla.
The brake line I just calmly cut and took the caliper off which was held with to bolts, 15mm head.


Satula on ihan hyvässä kunnossa, saatan jopa puhalluttaa senkin ja siistiä.
The caliper is in decent condition so I might blast it and clean it. Jarrulevy lähtee vetämällä pois. Kuvassa vertailun vuoksi mukana etujarrulevy. "Kanta" on noinkin iso siitä syystä, että se toimii käsijarrun rumpuna. Tätä en tiennyt, ennen kuin purin levyn irti, eli hyvää oppimateriaalia tämä purku.
The disc can be just pulled out. Just for comparison here is the front disc together with the rear disc. The "base" is so much bigger, because it acts as a drum for the e-brake. This I didn't know before i took them apart so this is a nice learning experience as well.Jarrukilpi on kiinni neljällä pultilla, 14mm kannat. Yksi lähti irti ainoastaan kulmahiomakoneella ja 12mm kiintoavaimella.
The brake shield is held with four bolts with 14mm heads. One I had to remove with an angle grinder and a 12mm wrench.Käsijarrun käytin on kiinni kahdella pultilla, kanta 13mm.
The actuator of the e-brake is held with two bolts, 13mm head.


Jarrukengät saa nostettua pois, kun nostaa jomman kumman jousen toisen pään irti.
The brake shoes can be lifted away after you take one of the two springs and lift one of it's ends off. 


Kyseinen osa lähtee irti 14mm kiintoavaimella.
The part in question can be removed with a 14mm wrench.


Kulmahiomakoneella kaapeli lähtee hyvin irti kiinnostuksen puutteessa.
The cable can be removed easily with an angle grinded in case of lack of interest. 
UUDET TAKASATULAT
NEW REAR BRAKE CALIPERS


Alla ovat uudet takajarrusatulat. "Mutta nehän ovat etujarrusatulat"? Ne OLIVAT etujarrusatulat, nyt ne ovat saaneet uuden mahdollisuuden ja tulevat toimimaan takajarrusatuloina.
Below are the new rear calipers. "But those are front calipers"? They WERE front calipers, they are now given a new chance and will work as rear calipers.Oikealla puolella oleva apukuskin jarrusatula oli pahemmassa kunnossa, joten otin sen käsitelyyn ensimämisenä. Kuten näkyy ovat männät juuttuneet liasta ja ruosteesta, tästä syystä jarru laahasi koko matkan viimeisen ajon aikana.
On the right side is the passener's side calipers and it was in worse condition so I started to work on it before the driver's side. As you can see the piston were stuck due to dirt and rust and that is the reason the brake was dragging during the last trip.


VAROITUS!
LAAHAAVA JARRU ON PALORISKI, SE TULEE KORJATA HETI!

WARNING!
A DRAGGING BRAKE IS A FIRERISK. IT MUST BE REPAIRED AT ONCE!


Molemmat satulat tullaan hiekkapuhaltamaan ja maalaamaan.
Both calipers will be sandblasted and painted.
Mäntien poisto tapahtui omalla menetelmällä helposti ruosteesta huolimatta:

1. CRC 5-56:ta, tai vastaavaa, mäntiin ja hetken antaa vaikuttaa
2. Puristimella männät ihan pohjaan, niin lika ja ruoste irtoaisi
3. Uudelleen mäntiin CRC 5-56:ta ja hetken taas antaa vaikuttaa
4. Neliöputki tai muu kiila, esim puupala mäntien väliin estämään mäntien irtoaminen eri aikaan
5. Paineilmapistoolilla painetta jarruletkun liitinpaikasta sisään
6. Jos jokin mäntä jumittaa, niin vasaralla koputtamalla satulaa sen kohdalta ja taas paineilmaa


Removal of the piston were relatively easy with my method despite the rust:

1. Put some CRC 5-56, or equivelant, on the sides of the pistons and let it work for a moment
2. Use a C clamp to press the pistons all the way in so the rust will come loose
3. Again put some CRC 5-56 on the pistons and let it work for a moment
4. Put a piece of square tube or a piece of wood between the pistons to stop them from dropping before the other
5. Applie some compressed air into the brakeline connection
6. If a piston gets stuck hit the caliper with a hammer behind the piston and applie compressed air again


400:lla hiomapaperilla ja CRC 5-56 sai ruosteen ja lian männistä hyvin irti. Korroosio on silti edennyt yhdessä männässä pitkälle ja se tullaan ehkä uusimaan. Uudet tiivisteet paikkaavat asian pitkälti.
With 400 grade sandpaper and CRC 5-56 the pistons were easily cleaned from rust and dirt. Corrosion was a bit sewere on one of the pistons and it might be replaced. New sealings will make up for it pretty much.


Vielä pitää mäntien sisäpuoli puhaltaa puhtaaksi ja yläpintä hiota karheammalla paperilla.
Insides of the piston still must be sandblasted and the piston tops sanded with coarse sandpaper.


Mäntiä ei enään tarvitse operoida, eikä ostaa uutta, sillä koko satula menee vaihtoon. Vaihdon lopullinen tikki oli alla kuvassa vasemmalla näkyvä valuvirheen ja korroosion synnyttämä materiaalikato.
The piston do not need to be operated on anymore, because the whole caliper will be changed. The final nail in the coffin was material loss due to casting defect and corrosion which can be seen below on the left.


Punaista taustaa vasten syntynyt reikä näkyy selvästi.
The resulted hole can be seen clearly against red background.


Ja uusi satula hankittu. Väri ei oikein ole mieleen, vaikkei ruma olekaan.
And a new caliper has been bought. The color is not for me though it is not ugly.

 
 
Ensimmäinen kerros maalattu jarrusatulamaalilla Biltemasta.
Applied the first coat of brake caliper paint from Biltema.
 
 
Toiselle puolelle myös ensimmäinen kerros. Ennen ja jälkeen.
First coat on the other side as well. Before and after.
 

 
Tarkemmin vähän tuosta mäntien irroituksesta kuvaan kuskin satulaa operoidessa. Ensin pölysuojan klemmari pois ja sitten itse pölysuoja.
Below is the piston removal in little more detail as i operated the driver's side caliper. First remove the retainer ring of the dust seal and then the dust seal itself.


Aseta sopiva kiila mäntien väliin ja lisää paineilmaa jarrulinjasta.
Fit a wedge between the pistons and applie air pressure to the brake line.


Männät pullahtava sen verran ulos, että ne saa käsin pois.
The pistons will pop out just enought to get them out by hand.


Männät ovat kaikki käyttökunnossa, sillä koko satula on uusittu jossain vaiheessa auton elämää.
The pistons are all in service condition, because the whole caliper has been replaced at some point.
Satula on jarrupölyn ja ruosteen peitossa, joten sekin päätyy puhallettavaksi.
The caliper is covered in brake dust and rust so it will be sand blasted.


Kuin uusi.
Like new.


Enään puuttuu maali, tiivisteet ja ilmausnipat.
All that are missing are paint, seals and bleed valves.

 
Samalla maalilla maalattu tämäkin satula.
Same paint used here.
 
 
Toinen puoli myös maalattu.
The other side painted as well.
 
 
Männät ja tiivisteet asennettuna.
Pistons and seals installed.