MAALAUS / PAINTING

Tässä osiossa kori maalataan kokonaisuudessaan sisältä ja ulkoa. Myös erinäisten osien, kuten alustan osien, maalaus käsitellään tässä osiossa.
In this section the whole interior and exterior of the car will be painted. Also painting of misc. parts, like underbody parts, will be included in this section.


Maalauksen aloitin pohjasta, koska kori oli valmiiksi kyljellään ja pohja on oiva paikka aloittaa ruiskumaalauksen kokeilu.
I started from the underbody since the body laid on it's side and the underbody is perfect place to start practicing the use of a spray gun.


Korin ympärille on luotu tee-se-itse -maalauskoppi ohuilla rakennuspressuilla ja niittipyssyllä.
A DIY -spraybooth was constructed around the body using thin plastic fabric and a stapler.


Maalauskoppi valmis. Myös maahan asetettiin pressu hiekan vuoksi.
Spraybooth all finished. The dround was also covered due to it being all sand.


Kuvassa näkyy käytettävät välineet.
The hardware.


Pohja on tässsä vaiheessa karhennettu 180:llä hiekkapaperilla, sekä puhdistettu liasta ja pölystä.
The underside has been sanded with a 180 grit sandpaper and washed clean from dust and dirt.


Ensimmäinen osittainen maalikerros. Maali loppui kesken, sillä en osannut hahmottaa tarvittavaa maalin määrää. Koska maali on ehtinyt kuivua, pitää pinta karhentaa 400:lla hiekkapaperilla ennen uutta kerrosta.
The first partly done layer of paint. I run out of paint since I under estimated the amount of paint I need. Since the paint has fully cured, it must be scuffed with 400 grit sandpaper before recoating.


Uusi erä maalia saapui ja pohja maalattu loppuun. Kukin kohta tuli maalattua 2...3 kertaa.
A new delivery of paint arrived and the underside has now been painted. Each spot got 2...3 layers of paint.


Poikkipalkin sivu on alunperin maalattu vuosi sitten POR-15 -maalilla. Karhennuksen jälkeen pohjamaali näyttää tarttuneen erittäin hyvin.
The support beam was painted with POR-15 a year ago. After scuffing the primer seems to have cured well on it.


Olen tässä vaiheessa hyvin tyytyväinen työn jälkeen!
I'm very proud at this point how thing are looking!


Pohjamaalin kuivuttua kävin läpi pohjan kaikki saumat Sikaflex 221 -liima- ja tiivisteaineella. Väriksi valitsin vaalean harmaan pohjavärin mukaan. Ainetta kului hieman yli yksi 300ml tuubi.
After the primer had dried, I went and sealed all the seams on the underbody with Sikaflex 221 glue and seam sealer. The color was light gray to match the primer. I spent a little over one 300ml tube.Pinnat on käyty läpi 400:lla hiekkapaperilla ja maalattu pintavärillä.
All the surfaces have now been scuffed and painted with base coat.Pintaväriin käytetyt materiaalit.
Materials used for base coat.


Sisusta pohjamaalattuna.
The interior all primed up.

Käytin sisustan maalaamisen lopun pohjaan käytetystä maalista. Kuva on rakeinen, sillä musta syö hyvin valoa ja kameran ISO -arvoa oli korotettava.
I painted the interior with the left over paint from the underbody paint job. The image is grainy because the black color eats all the light and I had to increase the ISO -setting of my camera.
MUIDEN OSIEN MAALAUS
PAINTING OF MISC. PARTS